M
ISIONI
Prioriteti ynë është realizimi I projekteve në kohë dhe cilësi .
Ndërtimi i një tradite besimi përmes përkushtimit, bashkëpunimit, kënaqësisë së klientit dhe krijimit të vlerës.“Albavia shpk”  investon në punonjësit e saj si partnerë në suksesin e kompanisë.Së bashku do të rritemi dhe do të krijojmë mundësi në një vend pune të respektueshëm, të larmishëm dhe të shëndetshëm.
V
IZIONI
Ne besojmë se rezultatet më të mira arrihen përmes bashkëpunimit të stafit tonë, klientëve, partnerëve, komuniteteve, nënkontraktorëve dhe furnizuesve.
Ç
ERTIFIKIME

Kompania “Albavia shpk” një nga prioritet e saj ka dhe investimin në licensimin dhe  menaxhimin e cilësisë,sipas  standardeve  inovative në drejtim të përdorimit të teknologjive të reja. Shoqëria është e licensuar dhe e certifikuar me standartet ISO 9001: 2008, ISO 18001: 2007, ISO 14001: 2004,ISO 39001: 2012, PAS 99: 2012. Shiko me shume…

cer-1     cer-2   cer-2

RRETH NESH

STANDARTE BASHKËKOHORE

Standarte ndërkombetare të fituara për të garantuar cilësinë e produkteve në mënyrë të qëndrueshme.

SIGURI TEKNIKE

Siguria është një detyrim moral.Ajo bëhet më e lehtë, kur punojmë së bashku si një ekip, duke menduar jo vetëm për veten tonë, por dhe për bashkëpunëtorët tanë, familjet ,miqtë, dhe gjithë të tjerët , që do të ndikoheshin nga një lëndim serioz në vendin e punës, si dhe ndikimin e kësaj në biznes.

KORREKTËSI

Korrektësi dhe përgjegjëshmëri në cdo projekt që realizojmë.