Ndërtojmë të ardhmen,
Restaurojmë të shkuarën.

Misioni


Prioriteti ynë është realizimi I projekteve në kohë dhe cilësi . Ndërtimi i një tradite besimi përmes përkushtimit, bashkëpunimit, kënaqësisë së klientit dhe krijimit të vlerës.“Albavia shpk” investon në punonjësit e saj si partnerë në suksesin e kompanisë.Së bashku do të rritemi dhe do të krijojmë mundësi në një vend pune të respektueshëm, të larmishëm dhe të shëndetshëm.


Vizioni


Ne besojmë se rezultatet më të mira arrihen përmes bashkëpunimit të stafit tonë, klientëve, partnerëve, komuniteteve, nënkontraktorëve dhe furnizuesve.


Misioni


Prioriteti ynë është realizimi I projekteve në kohë dhe cilësi . Ndërtimi i një tradite besimi përmes përkushtimit, bashkëpunimit, kënaqësisë së klientit dhe krijimit të vlerës.“Albavia shpk” investon në punonjësit e saj si partnerë në suksesin e kompanisë.Së bashku do të rritemi dhe do të krijojmë mundësi në një vend pune të respektueshëm, të larmishëm dhe të shëndetshëm.


Vizioni


Ne besojmë se rezultatet më të mira arrihen përmes bashkëpunimit të stafit tonë, klientëve, partnerëve, komuniteteve, nënkontraktorëve dhe furnizuesve.

  • STANDARTE BASHKËKOHORE
  • SIGURI TEKNIKE
  • KORREKTËSI
Standarte ndërkombetare të fituara për të garantuar cilësinë e produkteve në mënyrë të qëndrueshme.
Siguria është një detyrim moral.Ajo bëhet më e lehtë, kur punojmë së bashku si një ekip, duke menduar jo vetëm për veten tonë, por dhe për bashkëpunëtorët tanë, familjet ,miqtë, dhe gjithë të tjerët , që do të ndikoheshin nga një lëndim serioz në vendin e punës, si dhe ndikimin e kësaj në biznes.
Korrektësi dhe përgjegjëshmëri në cdo projekt që realizojmë.

Pse Ne?

STANDARTE BASHKËKOHORE

Standarte ndërkombetare të fituara për të garantuar cilësinë e produkteve në mënyrë të qëndrueshme.

SIGURI TEKNIKE

Siguria është një detyrim moral.Ajo bëhet më e lehtë, kur punojmë së bashku si një ekip, duke menduar jo vetëm për veten tonë, por dhe për bashkëpunëtorët tanë, familjet ,miqtë, dhe gjithë të tjerët , që do të ndikoheshin nga një lëndim serioz në vendin e punës, si dhe ndikimin e kësaj në biznes.

KORREKTËSI

Korrektësi dhe përgjegjëshmëri në cdo projekt që realizojmë.

Nëse prioriteti juaj është cilësia.