Impiant Prodhimi Asfalti

PRODHIMI:

90 ton/h ( 3% lagështi) me një temperaturë përfundimtare 150 °C në një lartësi 500 m mbi nivelin e detit , në kushtet e mëposhtme:

TE DHENA TEKNIKE PER FABRIKEN VLERAT
Temperatura e jashtme ≤3%
Temperatura e jashtme ≥10°C
Lartësia referuese 500 m mbi nivelin e detit
Densiteti mesatarë i agregatit 1650 Kg/m3
Vlera kalorifike e karburantit(50°E AT 50°C) >9500 Kcal/kg
Shkarkimi i temperaturës së agregatit ≤150°C
Pëmbajtja e lagështisë së përzierjes së mbetur ≤0.5%
Madhësia max e agregatit 40mm
Material passing sreen 3mm ≤40%
Material passing sreen ASTM 200 74 microns≤7%
Formula Standarti Binder
Nxehtësia specifike e agregatit Më pak se 0.21 Kcal/kg°C
Pesha specifike e mbushësit 1.00 t/m3
Prodhimi max i arritur duke supozuar se kohëzgjatja totale e përzirjes është 41 sec për grumbullim
Shkalla e tolerances së produktit sipas kushteve të ambjentit dhe parametrave ±10%
Shkalla e prodhimit përfshinë të gjithë mbushësin e rikuperuar dhe vlerën mesatare prej 5% bitumit të shtuar në peshë
Material jo-poroz,jo lagështi-thithëse,me formë normale dhe përzgjedhje të mirë
Voltazh 220/400V,3faza,50Hz
Motorr elektrik Ventilim I jashtëm me ajrim të ngushtë

Katalogu

Këtu mund të shikoni katalogun tonë. Shiko

Na Kontaktoni

Ne jemi hapur ndaj cdo komunikimi. Kontakto