Impiant Prodhimi Betoni

PRODHIMI:

Fabrika Cifa është një fabrikë portabël për prodhimin e materialit beton. Kjo fabrikë transportohet lehtësisht me një trailer rimorkio të ulët në të cilën përfshihen konvojeri ( transportuesi), mixeri ( përzjeresi) etj. Kjo fabrike prodhon 60 m3 beton ne ore. Modeli i saj i përzjerësit është DNA 1.5 dhe kapaciteti i perzjerësit është 2250/1500 L, kapaciteti i perzjerësit të betonit për cikël është 1.5 m3. Depozita e inerteve është 4 copë dhe kapaciteti i depozites eshte 45 m3. Dozimi materialeve me peshim bëhet me skip . Dozimi i ujit dhe cimentos bëhet me peshim. Sistemi i ngarkimit është me 2 pompa.

TE DHENA TEKNIKE PER FABRIKEN VLERAT
Pesha totale 25000 kg
Temperatura e jashtme ≥10°C
Voltazhi 5400 V
Frekunca 50 Hz
Nr I fazave 3
Sinjali i voltazhit 24 V
Komanda e Voltazhit 110 V
Fuqia e miksuar e motorrit 30+30 kW
Fuqia e njësive të kontrollit për të hapur mbulimin ≤1.5 kW
SKIP ENGINE POWER 22 kW
Fuqia motorrike e kompresorit pneumatic 3 kW
Fuqia motorrike e filterit Deduster 130 kW
Konsumimi I energjisë 100 kW
Shpejtesia maksimale e ngritjes së kovës 0.47 m/s
Shpejtësia maksimale e zbritjes së kovës 0.47 m/s%
Minimumi i kohës së përzirjes 30 sekonda
Vëllimi I rendimentit të Betonit nga përzierja 1.5m3
Prodhimi teorik i rendimentit të betonit të
lëkundur me shkarkim të lirë me rënie S3-S4-S5
55 m3/h
Sasia e ndarjeve të agregateve 4
Sasia e agregatit “Hopper” 45 m3
Madhësia Max e agregateve të vecanta 40 mm
Kapaciteti I agregatit 3000 kg
Kapaciteti I cimentos 700 kg
Lidhja e ujit(sipas përgjegjësisë së konsumatorit) Kapaciteti I 2 meshkujve per 300l/min Presioni 0.3MPa

Fabrika është dizenjuar ekskluivisht për përdorim industrial

Materialet që mund të vendosen në fabrikë janë:
• AGREGATET: natyrale ose I grimcuar me nje vlerë granulometrike jo më të madhe se 40 mm dhe me një pëshe specifike jo më shumë se 1800kg/m3
• ÇIMENTO: me peshë specifike jo më shumë se 1400kg/m3
• UJË
• SHTESAT

Sasia maksimale që mund të vendoset për cdo component:
• AGREGATET:————> 3000kg
• ÇIMENTO: ————> 700kg
• UJË: ————-> 350kg
Fabrika ështe e përgatitur për instalime të jashtme dhe nuk ka nevojë për mbrojtje speciale, me kusht që paneli elektrike të vendoset brenda një kabine kontrolli.

Katalogu

Këtu mund të shikoni katalogun tonë. Shiko

Na Kontaktoni

Ne jemi hapur ndaj cdo komunikimi. Kontakto