Impiant Prodhimi Emulsion Bituminoz

Emulsioni Bituminoz

Emulsioni Bituminoz është përdorur për aplikim në rrugë që në shekullin e kaluar dhe që atëher dhe deri me sot, përdorimi i tij është rritur ne termat e numrit të aplikimeve dhe markave te reja. Arsyeja e ketij sukesesi është se emulsion bituminoz ka më shumë avantazhe se materialet e tjera si pershembull ulja e kostove, konsumimit të energjisë dhe ndotjes, prakticitet në përdorim. Në përgjithësi, lidhur me teknologjinë e adaptuar për prodhimin e emulsioneve bituminoze, dallojmë dy tipe të hedhura ne treg: impiant me proces të ndërprerë ( Batchplant) dhe proces të vazhdueshëm. Bazuar në njohuritë e fituara gjatë ekperiencës tonë, ne kemi adaptuar impiantin me proces të ndërprerë Batch Plant, si me fleksibël dhe lehtësisht të operueshëm në termat e tipit të emulsionit që do të operohet. Impianti jonë arrin kapacitetin ton/ ore.

EMULSIONI ACID EMULSION BAZIK
Bitumi: 55% Bitumi: 50%
Stabiloil për tja shtuar bitumit: 1.50% Stabiloil: 1.50%
1 Iteracid: L 0.30% Iterpich B plus per tja shtuar bitumit 1.50%
Acid klohoridrik HCL 33º : B 0.25 % Iteral AL 98-N: 0.15 %
Uji i formulimit deri: 100% Sode kaustike NAOH: 98 % -0.15%
Uji I formulimit deri: 100 %

Katalogu

Këtu mund të shikoni katalogun tonë. Shiko

Na Kontaktoni

Ne jemi hapur ndaj cdo komunikimi. Kontakto