Materiale Ndërtimi

Gjithmonë të përkushtuar dhe të devotshëm

Albavia shpk ka një inventar të konsiderueshëm makinerish dhe pajisjesh, të teknologjive moderne dhe të përditësuara, më se të mjaftueshme për realizimin e zbatimit të projekteve të ndryshme. Numri i makinerive krahas rinovimit ka ardhur duke u shtuar dhe për momentin është mbi 150 të tilla ku pjesa me e madhe e tyre janë specifike për fushat ku ne operojmë.Albavia shpk ka në përdorim impiant prodhimi betoni me kapacitet 60 m3 / orë , impiant prodhimi mobile asfalti 80 t/orë , impiant prodhimi emulsion bituminoz , impiant inerti të cilët zotërojnë teknologjinë e llojeve të ndryshme të prodhimit , si dhe një laborator në mbështetje të kontrollit të cilësisë të këtyre prodhimeve .

Nëse prioriteti juaj është cilësia.