Projekt

Ndërtimi i rrugës Milot Fushe Krujë Loti 6

Periudha e ndertimit: 2009-01-01/ 2010-01-01
Vlera e punimeve sipas kontratës: 585,293,268
Punëdhënësi: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve

PËRSHKRIM I PUNIMEVE:

Rruga nacionale (Autostradë) L = 1 811 m
Gërmimet dhe transporti: 77,660 m3
Mbushja me material zhavorri: 234,340 m3
Shtresat rrugore: 16,319 m3
Furnizimi dhe vendosja e gjeotekstileve: 42,200 m2
Puna e betonit: 4,560 m3
Puna e çelikut: 215 tonnes
Shtresa Bazë Asfalt: 11,191 tonnes
Shtresa e Asfaltit lidhese: 5,897 tonnes
Shtresa e veshjes me Asfalt: 3,932 tonnes
Punimet elektrike: 15,700,000 ALL

Nëse prioriteti juaj është cilësia.