Projekt

RINDERTIMI I RRUGES SE FSHATIT MUCAJ BASHKIA VORE

Periudha e ndertimit: 2006-05-01/ 2006-09-01
Vlera e punimeve sipas kontratës: 22,763,936
Punëdhënësi: Komuna e Vorës

PËRSHKRIM I PUNIMEVE:

Rruga sekondare L = 1.5 km
Gërmimi dhe prishja: 3,240 m3
Mbushja me materiale shkëmbore: 9,000 m3
Mbushja me material zhavorri: 386 m3
Punime betoni: 800 m3
Tuba të betonit dhe tubi R / betoni: 180 m
Shtresa e zhavorrit e makinerive: 1,395 m3
Shtresa stabilizuese: 930 m3
Shtresa Asfalti lidhese: 682 ton
Shtresa te veshjes me asfalt: 570 ton

Nëse prioriteti juaj është cilësia.