Projekt

NDERTIMI I UNAZES SE JASHTME E TIRANES PJESA VERILINDORE SEGMENTI KTHESA E SAUKUT – BREGU I LUMIT LOT 2

Periudha e ndertimit: 2013-05-01/
Vlera e punimeve sipas kontratës: 2,327,885,980.8ALL (VAT included)
Punëdhënësi: AUTORITETI RRUGOR SHQIPETAR

PËRSHKRIM I PUNIMEVE:

Punime tokësore përfshirë Gërmimet 316,930m3
Argjinature 198,540 m3
Shtresat e rrugëve 43,683 m3
Pllaka shpime 3,115m3
Struktura në beton të armuar 32,643m3
Përforcim 3,221 ton
Kursi bazë asfalti , Lidhës asfalti , Veshje Kurse 22.381 ton
Muret mbajtëse 4 ura me distancë deri në 30m

Nëse prioriteti juaj është cilësia.