Projekt

NDERTIMI I RRUGES QUKES – QAFE PLLOCE , SEKSIONI 1 KORRIDORI TIRANE – KORCE

Periudha e ndertimit: 2015-07-01/
Vlera e punimeve sipas kontratës: 38,189,652.84 USD (Without VAT)
Punëdhënësi: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve Financuar nga IDB (Islamic Devepment Bank)

PËRSHKRIM I PUNIMEVE:

Ndërtimi i tokave të urave të reja të përforcuara
Strukturat e kullimit
Ndërtimi i shtyllave të reja
Ndërtimi i strukturave të mureve mbajtëse ,Grade nën-bazë dhe shtresat e bazës dhe supet
Ndërtimi i shtresave të asfaltit të betonit, etj.

Nëse prioriteti juaj është cilësia.