Projekt

RIKONSTRUKSIONI I RRUGES URA VAJGURORE – PASHALLI BISTROVICE QARKU BERAT

Periudha e ndertimit: 2013-04-01/ 2016-08-01
Vlera e punimeve sipas kontratës: 427339314 ALL
Punëdhënësi: Fondi Shqiptar i Zhvillimit

PËRSHKRIM I PUNIMEVE:

Ure me HD 1×14 m: 6,489,920 ALL
Punime elektrike: 8,440,720 ALL
Gërmimet dhe transporti: 36,750 m3
Fiksim me materiale zhavorri: 40,917 m3
Shtresa rrugore: 21,730 m3
Punime betoni : 4,899 m3
Punime çeliku : 13 ton
Shtresa Bazë Asfalti : 7,236 ton
Shtresa e Asfaltit lidhese: 4,104 ton

Nëse prioriteti juaj është cilësia.