Shërbimet


Ndërtime Civile

Shoqeria Albavia shpk, gjate karrieres se saj disa vjecare ka realizuar dhe vazhdon te realizoje edhe punime ne ndertime civile te cilat dallohen per cilesine e larte, garancine stabilitetin dhe jetegjatesine. Ndertime te tilla jane realizuar me materialet me cilesore brenda cdo standarti …
read more

Infrastrukturë Rrugore

Një nder profilet kryesore te shoqerise Albavia shpk eshte dhe infrastruktura rrugore. Me 20 vite experience ne fushen e ndertimeve infrastrukturore dhe civile, Albavia ka arritur nje pozicionim te rendesishem midis kompanive me te medha te ndertimit ne Shqiperi si rezultat i vleresimit …
read more

Ujësjellës

Albavia shpk ne fushen e saj te sherbimeve mbulon dhe punimet ne fushen civilo-hidrike sic jane dhe ndertimi I Ujsjelles-Kanalizimeve, projekte keto te ralizuara brenda cdo standarti te kerkuar, duke marre parasysh kerkesat e komunitetit per nje nderhyrje sa me efikase
read more

Materiale Ndërtimi

Albavia sh.pk ka një inventar të konsiderueshem makinerish dhe pajisjesh, të teknologjive moderne dhe të përditësuara, me se te mjaftueshme per realizimin e zbatimit të projekteve të ndryshme, si dhe të prodhimit …
read more

Nëse prioriteti juaj është cilësia.