Ndërtime Ujësjellësi

Gjithmonë të përkushtuar dhe të devotshëm

Albavia shpk në fushën e saj të shërbimeve mbulon dhe punimet në fushën civilo-hidrike sic janë dhe ndërtimi i Ujësjellës-Kanalizimeve, projekte këto të realizuara brenda çdo standarti të kërkuar, duke marrë parasysh kërkesat e komunitetit për një ndërhyrje sa më efikase që garanton furnizim të qëndrueshëm , të sigurt dhe cilësor me ujë si dhe për të garantuar konformitet në këto drejtime.

Katalogu

Këtu mund të shikoni katalogun tonë. Shiko

Na Kontaktoni

Ne jemi hapur ndaj cdo komunikimi. Kontakto